search error_outline

Bårslövs skola godkänd utan anmärkning

Skolinspektionen har under våren besökt oss på Bårslövs skola för tillsyn. Nu har beslutet kommit och skolan godkänns på alla områden utan anmärkning.

Under våren har Skolinspektionen besökt vår skola vid två tillfällen och i beslutet går det att läsa att myndigheten inte har några anmärkningar på skolan.

– Det är väldigt svårt att få godkänt inom alla områden utan någon anmärkning så jag är oerhört stolt och glad, säger Maria Wikström, rektor på Bårslövs skola.

Bårslövs skola har tidigare haft låga resultat gällande trivsel, ledning, resultat, delaktighet.

– Vi har under två år bedrivit ett utvecklingsarbete och jobbat hårt med kommunikation och delaktighet bland annat genom ett aktivt elevråd och god föräldrakontakt. För mig som rektor betyder det att vi har kommit långt i vårt arbete att ge alla elever möjlighet att bli sitt bästa jag, säger rektor Maria Wikström.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.