search
error

Eleverna på Bårslövs skola planterar träd för barns rättigheter!

Eleverna på Bårslövs skola är de första i Helsingborgs stad att plantera Barnens träd för barns rättigheter! Barnens träd är en symbol för vartenda barns rätt till en värdig barndom i enlighet med Barnkonventionen. Vid trädet finns en skylt som säger:

Jonas Paulman kom cyklande från Stockholm har invigt träd längs vägen ner mot Bårslövs skola. Alla elever, lärare, rektor och stadsdirektör Palle Lundberg mötte upp honom. Jonas berättade om sin livs resa och sin mission. Barnen lyssnade med spänning på hans berättelse om sin barndom och varför han nu cyklar för barns rättigheter innan barnen planterade ett japanskt körsbärsträd. För att fler barn ska få ett eget barnens träd lämnade elevrådet ”stafett-trädet” vidare till eleverna på Mörarps skola.

Alla barn har rätt till en värdig barndom.. Alla barn skall få känna trygghet ha möjlighet till en god uppväxt och ett gott liv enligt barnkonventionen. (Från FN:s barnkonvention)

Barnens träd är nu en plats där eleverna ska kunna få trygghet, de ska kunna sätta sig där om de mår dåligt så att deras lärare och kamrater kan uppmärksamma det. Barn som inte har någon att leka med kan också sätta sig vid trädet och på de sättet visa andra barn att de vill ha någon att leka med.

Jonas Paulman själv växte upp under hårda förhållanden och i de svåraste stunderna sökte han sin tillflykt till skogen och träden. Som vuxen bestämde sig Jonas för att vända sina negativa erfarenheter till något positivt och kreativt. Nu cyklar, paddlar och springer han land och rike runt för att skapa möjligheter till att det blir fler Barnens träd i nya städer. Han föreläser också om sin förlorade barndom och hans förening, Barnens träd.

Bårslövs skola är en byskola med årskurserna F-6. Vi är 266 elever och skolans ledord är ”Med glädje, trygghet och motivation lyckas alla våra elever bli sitt bästa jag”.