Fritidshem

På Bårslövs fritidshem arbetar vi aktivt med att barnen ska trivas och må bra. Barnen ska känna förtroende för de vuxna och våga vara sig själva. Vi strävar efter att ha gemensamma regler som innebär trygghet för barnen.

Lära sig visa hänsyn

Fritidshemmets mål är att hjälpa barnen att utveckla tillit till sin egen förmåga, känna trygghet och lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra. Genom en stor variation av aktiviteter, allt från att träna siffersinnet med hjälp av pengar och kassapparater, bygga pärlplattor, spela spel, leka med lego och klossar till att spela kort och prata matematik i olika vardagliga situationer lär barnen sig att utforska och arbeta både självständigt och i grupp. Fritidsverksamheten är en del av skolan och vi arbetar nära varandra för att nå våra gemensamma mål.

En utedag/veckan

Utevistelsen uppmuntrar till social samvaro och många utmaningar. Ute i naturen utvecklas fantasin, kreativiteten och lekförmågan. Barn som rör sig mycket blir koncentrerade både ute och inne.