Råd och stöd

På Bårslövs skola finns det en skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och kurator som eleverna kan vända sig till för att få råd och stöd. Vi har även två specialpedagoger som hjälper elever som behöver särskilt stöd.

Elevhälsan

För att våra elever ska kunna utvecklas och lära sig så mycket som möjligt måste de må bra. Elevhälsan finns till för att stötta eleverna och för att skapa en trivsam miljö i skolan. Till oss kan eleverna komma med alla sorters problem, stora som små. Vi har tystadsplikt.

Skolsköterska

Eva Delander
Telefon: 042-10 49 57
Mobil: 0721-61 65 17

Skolläkare

Eva Zembron Björk
Träffas efter överenskommelse med skolsköterskan.

Kurator

Emma Axelsson
Telefon: 0709-70 51 36

Skolpsykolog

Angelica Andersson

Specialundervisning

Specialpedagogerna på Bårlövs skola heter Anette Dalling och Jenny Lundström. De arbetar med pedagogerna för att hjälpa de barn som behöver extra stöd i undervisningen. Specialpedagogerna och specialläraren arbetar både enskilt, i smågrupper och med hela klasser. Specialpedagogerna fungerar också som bollplank och konsulter till pedagogerna och förser dem med bra pedagogiskt material.