Råd och stöd

Bårslövs skola är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

På Bårslövs skola finns det en skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och kurator som eleverna kan vända sig till för att få råd och stöd. Vi har även två specialpedagoger som hjälper elever som behöver särskilt stöd.

Elevhälsan

För att våra elever ska kunna utvecklas och lära sig så mycket som möjligt måste de må bra. Elevhälsan finns till för att stötta eleverna och för att skapa en trivsam miljö i skolan. Till oss kan eleverna komma med alla sorters problem, stora som små. Vi har tystnadsplikt.
Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål.

Specialundervisning

På Bårslövs skola jobbar två specialpedagoger. De arbetar med pedagogerna för att hjälpa de barn som behöver extra stöd i undervisningen. Specialpedagogerna och specialläraren arbetar både enskilt, i smågrupper och med hela klasser. Specialpedagogen fungerar också som bollplank och konsult till pedagogerna och förser dem med bra pedagogiskt material.