Du som förälder

Du som förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv. Vi ser dig som en resurs och värdesätter samarbetet med dig.

Föräldrarna i Bårslövs skola engageras genom en öppen verksamhet där alla är välkomna att delta i vardagen vare sig det gäller aktiviteter som öppet hus, temadagar, klassrums- eller matsalsbesök. Som förälder har du även möjlighet att påverka genom kommunikation och dialog med oss på skolan.

Regelbunden återkoppling

Utvecklingssamtal om elevens utveckling sker minst en gång per termin. Under utvecklingssamtalet sätts nya övergripande mål upp för den enskilde eleven. Via Unikum kan du få information och följa ditt barns utveckling mot kunskapsmålen.