Bli ditt bästa jag!

Hälsoprojektet Bli ditt bästa jag! syftar till att förbättra elevernas fysiska och psykiska hälsa och öka deras medvetenhet om vad som påverkar hälsan. Vi är övertygade om att det i förlängningen kan öka elevernas måluppfyllelse.

På Bårlövs skola har vi rörelse på schemat varje dag och har förlängt skoldagen för att ”hinna” med. Både elever och personal får föreläsningar om hälsa och livsstil. Tillsammans med elevrådet förbättrar vi både ute- och innemiljön så att den uppmuntrar till mer fysisk aktivitet.

Utöver de dagliga rörelsepassen har våra elever två lektionstimmar idrott varje vecka, precis som vanligt.

Hälsoprojektet har fyra mål:

  1. Öka elevernas fysiska aktivitet med 50 procent.
  2. Öka elevernas medvetenhet om vad som påverkar hälsan.
  3. Varje elev ska under projektets gång få prova på minst tre olika aktiviteter.
  4. Öka deltagandet i föreningar.

Bli ditt bästa jag! tar sitt avstamp i läroplanen, som tydligt pekar på vikten av fysisk aktivitet under skoldagen. Samlad forskning från hela världen konstaterar också att barn mår bättre när de är fysiskt aktiva. I början av projektet fick samtliga elever fylla i en enkät rörande kostvanor, fritidsaktiviteter och sömn. Som uppföljning och mätning fick de efter en termin fylla i samma enkät. Resultatet var slående. Även föräldrar har tillfrågas om de upplevt skillnad i sina barns fysiska hälsa, och de flesta svarade att de märkt en positiv förändring.

Både elever och pedagoger på skolan och fritidsgården är engagerade och kommer med många idéer. Nya lärmiljöer, workshops för kolleger och ett eget Fronter-rum gör att tankar och idéer kan samlas och  inspirera och spridas vidare.

Hälsotänket går nu som en röd tråd genom allt arbete som görs på skolan. Fritidsgården tar med olika idrottsföreningar till skolan som visar och berättar vad de har att erbjuda – allt från dans till innebandy och fotboll. Eleverna får prova på gratis. I matsalen har slöjdlärarna engagerat sig i att skapa trevligare miljö och bespisningspersonalen gör innehållsdeklarationer till allt de serverar.

Fritidsgården erbjuder flera fysiska aktiviteter i veckan.

Möjligheterna till spontan aktivitet på rasterna är större nu än tidigare. Det finns en näridrottsplats på skolan, pingisbord är uppsatta på skolgården och planer finns för en hinderbana. Alla förskoleklasselever har fått varsitt hopprep och en gång i månaden introduceras en ny månadens lek.

Utomhuspedagogik eller platsbaserat lärande är ett enkelt sätt att få in mer rörelse i undervisningen. Undervisningen sker då på andra ställen än i klassrummet – ute i naturen, i en park eller på skolgården. Det finns också tankar på ett utomhusklassrum.

Projektet Bli ditt bästa jag! påbörjades som en pilotstudie som syftade till att bygga strukturer och skapa en modell som kan anpassas till andra skolor efter projektets slut. Nu har hälsotänket blivit en självklar del i Bårslövs skolas verksamhet.