Elevinflytande

På Bårslövs skola har du som elev stora möjligheter att påverka din skoldag. Genom att vara aktiv i skolans olika råd kan du påverka allt från miljö och mat till hur undervisningen är utformad för att du ska lära dig på bästa sätt.

I klassen har vi täta klassråd. Här diskuterar vi sådant som påverkar trygghet, trivsel och kunskapsutveckling. Vi hittar lösningar och förbättringar. En del saker gäller kanske hela skolan och alla våra elever. Är det så tar klassrepresentanten med frågan till elevrådet.

Elevrådet – för hela skolan

Elevrådet sammanträder en gång i månaden och diskuterar övergripande frågor som har med skolan som helhet att göra. En del av frågorna kommer från klassråden och andra tas upp direkt i elevrådet. I elevrådet ingår också matrådet med representant från vår skolrestaurang. I matrådet har du stora möjligheter till inflytande. Vi skriver alltid protokoll och klassrepresentanterna är länken som ser till att alla kan bli delaktiga.

Städat och hållbart med miljörådet

Miljörådet träffas ett par gånger varje termin. Vi arbetar med Grön Flagg och har satt upp mål för arbetet med hållbar utveckling och hur vår konsumtion påverkar miljön. Miljörådet arbetar också med hur vi kan hålla vår egen miljö snygg, städad och trivsam.

Påverka trygghet i skolan

I klasserna har vi täta Olweusråd. I Oweusrådet arbetar vi tillsammans för att se till att trygghet och trivsel är i fokus på Bårslövs skola. Ibland ser vi på film eller läser en text som vi sedan diskuterar utifrån. Andra gånger har vi samarbetsövningar, rollspel eller dramatiseringar som utgångspunkt för diskussionerna. Vi arbetar konsekvent med dessa frågor och här är din medverkan och ditt inflytande mycket viktigt.